Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Zveme Vás na diskusní seminář na téma

Arctic sea ice loss animation

KLIMA a LIDÉ

aneb

jaká jsou varovná hodnocení 5. zprávy Mezivládního panelu IPCC a konference OSN ke klimatu ve Varšavě?

který se koná

v úterý 7. ledna 2014 od 16. 00 do 19:00 hodin

Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, nejspíše místnost č. 319

*

Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) postupně zveřejňuje jednotlivé části 5. hodnotící zprávy. Již zveřejněná první část, týkající se fyzikálního zdůvodnění klimatických změn konstatuje, že globální oteplování je nezpochybnitelným faktem a s 95% jistotou je dominantní příčinou změny klimatu lidská činnost. Navzdory tomu 19. zasedání Rámcové konference OSN o změně klimatu (UNFCCC) ve Varšavě, konané paradoxně na stejném místě a ve stejnou dobu jako globální uhelný summit, skončilo s nepříliš povzbudivými výsledky. Proto v panelu vystoupí jak účastníci konference, tak experti, zabývající se otázkami klimatu, kteří budou hlouběji diskutovat o hodnotící zprávě i výsledcích konference ve Varšavě i o možných cestách, kterými se bude ubírat další ochrana klimatu.

Diskutovat budou:

 

Michal Broža, ředitel informačního centra OSN v Praze

Prof. Bedřich Moldan, ředitel Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy

Ing. Pavel Zamyslický, Ph.D., ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu, MŽP

Mgr. Klára Stulovičová, Greenpeacea a Klimatická koalice

Doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc. a Doc. RNDr. Jaroslava Kalvová CSc., Matematicko-fyzikální fakulta UK

RNDr. Ladislav Metelka, Ph.D., ČHMÚ, zástupce ČR v IPCC

 

Diskuzi bude moderovat Ing. Jiří Dlouhý

 

VSTUP VOLNÝ

 

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License