Zdeněk JouklVážení členové STUŽ,
vážení přátelé,

je vždy velmi potěšující a milé, když nečekaně objevíte, že někdo, kdo je vám blízký, koho si vážíte a koho obdivujete pro jeho nekonvenční názory, pro jeho svéráznost a houževnatost, pro jeho originální a trpělivou aktivitu, získal za to vše významné společenské ocenění.
A jelikož je v této nezištné radosti nad vyznamenáním přítele a kolegy zastoupena i má vlastní ješitnost, neboť se tímto skrytě, leč zaslouženě, potvrzuje i moje vytříbená hodnotová orientace:-) a můj jasnozřivý pohled na svět :-), dovolím si se pochlubit následujícím:

titulem SENIOR ROKU 2013


vyznamenala letos Nadace Charty 77 dlouholetého člena STUŽe, vedoucího její jizerskohorské skupiny, neúnavného bojovník za praktické prosazování principů udržitelnosti, sociálního ekologa a velkého jizerskohorského patriota

Ing. Zdeňka Joukla.

Nechť je toto oznámení zároveň i blahopřáním vyznamenanému a přáním dalších sil, energie a nápadů v pokračující aktivitě v celém tom obdivuhodně širokém spektru, jeho bohulibé činnosti.

Můžete si vyslechnout rozhovor s ním v Českém rozhlase, přečíst o ocenění článek v Ústeckém deníku, či navštívit jeho vlastní webové stránky www.joukl.cz

 

mirek petr
Východočeská pobočka STUŽ
prosinec 2013