bendlJako tradičně, i z této besedy máte k dispozici nesestřihaný filmový záznam, pár fotek, prezentaci moderátora a několik odkazů

Filmový záznam

{youtube}DggCcIMXuro{/youtube}

Fotografie

Pár fotek z besedy

Pozvánka na besedu

Text pozvánky

Prezentace z besedy

RNDr. Jan Hovorka, Ph.D. Podrobná charakteristika atmosférického aerosolu v městském prostředí v zimním období

Mgr. Petra Pokorná, Odhad zdrojů atmosférického aerosolu v městském obvodu Ostrava-Radvanice a Bartovice v zimě 2012

Bc. Jan Bendl , Polycyklické aromatické uhlovodíky v ovzduší, porovnání Ostravy a Mladé Boleslavi

Bc. Martina Píšová, Vliv lokálních topenišť na koncentrace PM10 v Mladé Boleslavi v zime 2013.

Mgr. Pavel Gadas, MŽP, Legislativní opatření k omezení prachových částic.