Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Zveme Vás na diskusní seminář na téma

mikročástice a prach v ovzduší

 

Topná sezóna začíná

Air Pollution from local heating

který se koná

v úterý 5. listopadu 2013 od 16. 00 do 19:00 hodin

Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 418

 

Během topné sezóny a při inverzích se výrazně zhoršuje kvalita ovzduší v Česku, v obcích i městech. Neblahé zdravotní dopady jsou prokazatelné. O měření aerosolu, jeho složení a chování během reálných epizod spolu s legislativními možnostmi řešení tíživé situace bude informovat náš seminář.

 

Panelisté: Laboratoř pro měření kvality ovzduší, Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Výsledky projektů CENATOX ( (P503/12/G147) a zástupci MŽP.

 

 

RNDr. Jan Hovorka, Ph.D. Podrobná charakteristika atmosférického aerosolu v městském prostředí v zimním období

Mgr. Petra Pokorná, Odhad zdrojů atmosférického aerosolu v městském obvodu Ostrava-Radvanice a Bartovice v zimě 2012

Bc. Jan Bendl , Polycyklické aromatické uhlovodíky v ovzduší, porovnání Ostravy a Mladé Boleslavi

Bc. Martina Píšová, Vliv lokálních topenišť na koncentrace PM10 v Mladé Boleslavi v zime 2013.

Mgr. Pavel Gadas, MŽP, Legislativní opatření k omezení prachových částic.

 

Programem provádí: RNDr. Jiří Bendl, CSc.

 

 

VSTUP VOLNÝ

Seminář se uskuteční za finanční podpory hl. m. Prahy

 

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License