dotek4Dne 14. 9. 2013 byl pro veřejnost otevřen Dům obnovy tradic, ekologie a kultury – DOTEK v Horním Maršově. Zchátralou barokní faru z 1. poloviny 18. století získalo Středisko ekologické výchovy Sever v Horním Maršově v roce 2002 a více než 10 let ji za zpočátku skrovných příspěvků Královéhradeckého kraje, Ministerstva kultury a některých dárců začalo postupně opravovat. Zásadní impulz k urychlení a dokončení prací bylo získání prostředků EU z Operačního programu Životní prostředí v roce 2009. Celkové náklady na opravu přesáhly 38 milionů korun, ale výsledek stojí za to.

dotek1Podařilo se nejen opravit původní barokní objekt fary s respektem k jeho památkové hodnotě, ale díky citlivé přístavbě na pohledově málo exponované západní straně, kryté šindelovým pláštěm, objekt doplnit o moderní technické vybavení s kotelnou na biomasu (dřevěné peletky), s ohřevem užitkové vody i v slunečních kolektorech umístěných mimo objekt, s fotovoltaickými články, vyrábějícími elektřinu na střeše, s výměníky pro rekuperaci tepla z objektu a s počítačovým sledováním příkonů a výkonů všech těchto zdrojů k možnosti optimalizace spotřeby podle aktuálního počasí i cen paliv a elektřiny. Tato kombinace zdrojů energie má samozřejmě i výukový smysl v souladu s posláním nového centra při ekologické výchově a vzdělávání i k technické ochraně životního prostředí. Technické vybavení doplňuje v přízemí moderní kuchyně, umožňující stravování návštěvníků bez závislosti na ochotě a spolehlivosti jiných stravovacích zařízení v Horním Maršově, a v patře sociální zařízení, místnosti pro techniku a úklid. Kromě původních sálů a dalších prostorů fary, využitelných pro výuku, kulturní a společenské akce, kde byly citlivě obnoveny i dekory stropů, je nově využito podkroví pro ubytování návštěvníků – účastníků kurzů apod. Stejně jako v sociálním zařízení v přístavbě jsou i zde použity na stěnách hliněné omítky na rákosovém pobití. Hliněným potahem jsou v podkroví z důvodů protipožárních opatřeny i konstrukční prvky krovu. Stěny tak dostaly na dotek příjemný, sametový a teplý povrch a jemně pastelovou okrovou barvu, harmonující s dřevěnými prvky a nábytkem pěti ložnic. Spolu s hostinskými pokoji v 1. patře lze tedy ubytovat na faře 27 lidí.

dotek2V sobotu 14. září proudily do nově otevřené fary davy lidí. Nejen z Horního Maršova, ale z celé republiky a dokonce i ze zahraničí. Zaslechl jsem němčinu bývalých obyvatel Horního Maršova, kteří přijeli ze SRN, zahlédl exotickou rodinu černocha, bělošky a čokoládového dítka v kočárku. S celou rodinou přijel i Kuba Kašpar ze Správy KRNAP ve Vrchlabí. Pořadatelé připravili návštěvníkům pestrý program a pohoštění. Divadlo, muzika, výstava dětských kreseb v podkroví původních stájí, exkurze po budově provázené architektem nebo stavitelem Miloslavem Klimešem, kteří rekonstrukci vyprojektovali a uskutečnili. O exkurze byl takový zájem, že pořadatelé museli v návštěvnickém infocentru stanovit skupiny a pořadí. K dostání byly nejen propagační materiály, ale i sladké a slané pečivo, obložené chleby, nápoje.

Nové centrum nabízí pobyty, informace, vzdělávací a výchovné programy pro školy i pro nevládky, kulturní a společenské akce. Díky lůžkové kapacitě a vlastní kuchyni může nabídnout i vícedenní akce s ubytováním a stravováním. Po Rýchorské boudě a původním středisku Sever v Horním Maršově je středisko DOTEK v původní faře při hřbitovním kostele Nanebevzetí Panny Marie dalším počinem mimo jiné i manželů Jiřího a Hany Kulichových, členů STUŽ. Ti si dávno zaslouží uznání už za vlastní činnost Střediska ekologické výchovy Sever. Že však na sebe vzali i odpovědnost za kvalitní přípravu a realizaci opravy historické památky a za vdechnutí nového života do jejích zdí, je dokladem i obrovské odvahy a vůle přispět nejen k environmentálním aspektům života, ale i k aspektům sociálním a kulturním.

dotek3Když jsem posílal Jirkovi Kulichovi své fotografie z onoho otevření DOTEKu veřejnosti, domníval jsem se, že se i s jejich využitím pochlubí touto mimořádnou zásluhou nějakým textem do Zpravodaje STUŽ on sám. Protože mu však vrozená skromnost brání sebepropagaci, činím tak tímto textem já. U něj totiž neplatí ono ironické „Musím se pochválit, protože nikdo jiný to za mne neudělá“

 

V Hradci Králové 2. října 2013

 

 

Dodatek:

I já se ženou jsme DOTEK navštívili - o týden později v rámci dalšího otevírání a moc se nám tam líbilo. Akorát, že mně psaní nejde tak, jako Martinovi a tak si alespoň dovoluji přidat pár fotek z naší návštěvy, které najdete zde.

 

Jirka Dlouhý