Ballot box of czech legislative election 2010Diskuse ze zúčastní: Vladimír Špidla (ČSSD), zástupce ODS, Jiří Dolejš (KSČM), Ivan Gabal (KDU-ČSL), Ivan Žlábek (SPOZ), Ondřej Liška (SZ), Tomáš Tesař (TOP09), Mikuláš Ferjenčík (Piráti), Vladislav Bízek (ANO 2011) a možná i další... Diskuse se bude konat v úterý dne 1. října od 16,00 do 19, 00 hod v Klubu techniků, Novotného lávka, místnost 319...

 

________

Diskuse se bude konat v úterý dne 1. října od 16,00 do 19, 00 hod v Klubu techniků, Novotného lávka, místnost 319...

Na této besedě se budeme snažit naše členy, hosty, příchozí i média seznámit blíže s postoji jednotlivých politických stran a hnutí k otázkám životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Setkání bude organizováno formou panelové diskuse, k účasti v panelu byli pozváni zástupci těchto kandidujících politických stran:

* ČSSD – zastupovat bude stínový ministr životního prostředí ČSSD Vladimír Špidla,

* Hnutí ANO - zatupovat bude Vladislav Bízek, expert hnutí ANO pro otázky životního prostředí,

* ODS - strana potvrdila účast, jedná o svém zástupci na diskusi,

* KSČM - zastupovat bude místopředseda ÚV KSČM Jiří Dolejš,

* KDU-ČSL - zastupovat bude Ivan Gabal, lídr kandidátky KDU-ČSL ve Středočeském kraji,

* Strana práv občanů Zemanovci - zastupovat bude Ivan Žlábek, člen ekologické sekce SPOZ,

* Strana zelených - zastupovat bude předseda strany Ondřej Liška a lídr kandidátky SZ v Praze

* TOP09 - zastupovat bude Tomáš Tesař, kandidát do Poslanecké sněmovny PČR za TOP09,

* Úsvit přímé demokracie Tomio Okamury - pozvání zatím nepotvrdili,

* Česká pirátská strana - zastupovat bude Mikuláš Ferjenčík, místopředseda strany a lídr kadidátky Pirátů v Pardubickém kraji

 

Beseda bude mít následující formát:

  • V první části bude každému panelistovi dána možnost vystoupit s cca 5 minutovým příspěvkem, ve kterém by měl vysvětlit, jak chce jeho strana řešit problematiku udržitelného rozvoje České republiky, zvláště pak v environmentálním pilíři a jak se jeho strana bude stavět ke globálním environmentálním problémům
  • V druhé části představí zástupce Zeleného kruhu odpovědi jednotlivých politických stran na volební dotazník z oblasti životního prostředí, které jim byl zaslán. K výsledku dotazníku bude prostor pro krátké vyjádření panelistů.
  • V třetí části budou panelisté dotazování na názory jednotlivých politických stan/hnutí na vybrané environmentální problémy a problémy trvale udržitelného rozvoje. Na tyto dotazy jsou předpokládány odpovědi jednou větou.
  • V poslední části bude dána možnost účastníkům z pléna pokládat panelistům další doplňující otázky.