Zveme Vás na diskusní seminář na téma

Udržitelný cestovní ruch

aneb

Jaké jsou zkušenosti

v udržitelném turismu v České republice?

který se koná

v úterý 17. září 2013 od 16. 00 do 19:00 hodin

Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 319

POZOR - jedná se o přesun semináře z června, kdy byl zrušen kvůli povodním, proto se mimořádně koná 3. úterý v měsíci.

 

*

Cestovní ruch se stal jedním z nejrychleji se rozvíjejících odvětví, zároveň však docházelo a dochází k překračování únosné kapacity území se všemi negativními následky. Turismus však nabízí i nepopiratelné přínosy pro environmetální vzdělávání, oživení tradic a řemesel, podporu drobného podnikání a místního spolkového života, čímž mj. vytváří společenskou poptávku po ochraně přírodního a kulturního dědictví. Proto jsou hledány a nalézány cesty, jak zajistit udržitelnost rozvoje cestovního ruchu, dokonce i u nás. Diskusní seminář přeložený kvůli záplavám z června na září se bude zabývat zkušenostmi a problémy tohoto relativně nového směru cestovního ruchu, které se pokusí ilustrovat a diskutovat na příkladech dobré a špatné praxe.

sust tur 

Diskutovat budou:

Ing. Martina Pásková, PhD., Ministerstvo životního prostředí a Fakulta informatiky a managementu Hradec Králové

Mgr. Jan Martinec, vedoucí oddělení regionální komunikace Agentury CzechTourism

Ing. Hynek Špinar, CK ESO Travel , Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, člen výboru pro destinace a udržitelnost ECTAA

Mgr. Karel Houdek, fakulta životního prostředí Zemědělské univerzity Suchdol,

Jaroslav Neužil, CK Neužil Prachatice

Ing. Jiří Dlouhý, předseda STUŽ a Centrum pro otázky životního prostředíUK

Ing. Mojmír Nováček, generální sekretář Klubu českých turistů

Mgr. Petra Šťastná, PhD., Správa Krkonošského národního parku

 

Pozváni byli též:

Ing. Michal Janeba, náměstek ministra, ministerstvo pro místní rozvoj

Michal Veber, tajemník Asociace cestovních kanceláří České republiky

 

Diskuzi bude moderovat Pavel Šremer, prom. biol..