S ohledem na předpokládané problémy s dopravou jak účastníků, tak i panelistů jsme se rozhodli seminář zrušit, resp. přesunout na jiný termín, který včas oznámíme.

 

 

aneb

Jaké jsou zkušenosti v udržitelném turismu v České republice?

který se koná

v úterý 4. června 2013 od 16. 00 do 19:00 hodin Novotného lávka 5, Klub techniků, nejspíše místnost č. 319

 

Zveme Vás na diskusní seminář na téma

Udržitelný cestovní ruch

aneb

Jaké jsou zkušenosti

v udržitelném turismu v České republice?

který se koná

v úterý 4. června 2013 od 16. 00 do 19:00 hodin

Novotného lávka 5, Klub techniků, nejspíše místnost č. 319

*

Cestovní ruch se stal jedním z nejrychleji se rozvíjejících odvětví, zároveň však docházelo a dochází k překračování únosné kapacity území se všemi negativními následky. Turismus však nabízí i nepopiratelné přínosy pro environmetální vzdělávání, oživení tradic a řemesel, podporu drobného podnikání a místního spolkového života, čímž mj. vytváří společenskou poptávku po ochraně přírodního a kulturního dědictví. Proto jsou hledány a nalézány cesty, jak zajistit udržitelnost rozvoje cestovního ruchu, dokonce i u nás. Diskusní seminář se bude zabývat zkušenostmi a problémy tohoto relativně nového směru cestovního ruchu, které se pokusí ilustrovat a diskutovat na příkladech dobré a špatné praxe.

 

Diskutovat budou:

Ing. Martina Pásková , PhD., Ministerstvo životního prostředí a Fakulta informatiky a managementu Hradec Králové

Ing. Rostislav Hošek, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Mgr. Karel Houdek, fakulta životního prostředí Zemědělské univerzity Suchdol,

Jaroslav Neužil, CK Neužil Prachatice

Ing. Jiří Dlouhý, předseda STUŽ a Centrum pro otázky životního prostředí Karlovy univerzity

Michal Veber , tajemník Asociace cestovních kanceláří České republiky

Ing. Hynek Špinar , CK ESO travel , Asociace českých cestovních kanceláří a agentur , člen výboru pro destinace a udržitelnost ECTAA

Ing. Mojmír Nováček , generální sekretář Klubu českých turistů

Pozváni byli také:

Ing. Rostislav Vondruška, generální ředitel Agentury Czech Tourism

Mgr. Petra Šťastná, PhD., Správa národního parku Krkonoše

Lenka Tuzová , CK Livingstone

Ing. Igor Forgáč , CK Kudrna

Diskuzi bude moderovat Pavel Šremer, prom. biol..

 

VSTUP VOLNÝ