Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Ilustrační obrázek: Uzemni plan mesto Plzen 2010

 

Zveme Vás na diskusní seminář na téma

Příprava Metropolitního plánu

hlavního města Prahy

který se koná

v úterý 7. května 2013 od 16. 00 do 19:00 hodin

Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 319

V současné době probíhá veřejná diskuse k návrhu zadání nového Metropolitního, resp. územního plánu hl. m. Prahy. Protože se STUŽ zabývá problematikou udržitelnosti, bude naše členy i pozvané zástupce městských částí a veřejnosti v prvé řadě zajímat:

jak dalece bude tento plán respektovat udržitelný rozvoj území dle § 18/1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu,

jak dalece bude v souladu se stávajícím strategickým plánem z r. 2008 a bude moci být v souladu s novým strategickým plánem hlavního města Prahy, který se bude teprve tvořit,

zda bude zkoordinován se strategickým a územním plánováním Středočeského kraje,

jak bude brát v úvahu strategické koncepce městských částí – zvláště pak ty, vytvořené s účastí veřejnosti metodikou místních Agend 21 a komunitního plánování (což je nová skutečnost, vycházející ze zkušeností mnoha evropských, ale dnes i desítek našich měst),

v této souvislosti padnou zajisté otázky o zapojení veřejnosti, včetně odborné, při přípravě a realizaci plánu,

jak bude prováděno hodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území dle § 19/2 zákona č. 183/2006 –zda budou předložena variantní řešení (včetně nulové varianty) a zda budou použity indikátory udržitelného rozvoje, příp. jaké,

dalším okruhem otázek bude, jak dojde k zúžení prostoru pro korupci při obecnosti určení jednotlivých ploch a jak lze stihnout harmonogram přípravy do r. 2015,

podstatnou je i otázka, zda nynější změny platného územního plánu jsou již poměřovány záměry budoucího metropolitního plánu.

 

Pozvání do panelu přijali

  • Ing. Jitka Cvetlerová, ředitelka odboru územního plánu Magistrátu HMP
  • Ing. Tomáš Ctibor, ředitel odboru strategické koncepce Útvaru rozvoje
  • Mgr. Petr Štěpánek, CSc, zastupitel Praha 4, Strana zelených
  • Ing. Arch. Tomáš Vích, Ateliér AA Vích f.o. a Pražský urbanistický kroužek Praguewatch
  • Ing. Arch. Petr Durdík, Asociace pro územní plánování a urbanismus, předseda
  • Ing.arch. Milan Körner, Atelier AURS

 

Dále byli do panelu pozváni:

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D ., náměstek primátora HMP

Ing. Václava Štědrá, ved. odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu středočeského kraje

Martin Skalský, Centrum pro podporu občanů, Arnika

 

Diskuzi bude moderovat Pavel Šremer, člen předsednictva STUŽ

VSTUP VOLNÝ

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License