PSM V52 D763 Interior of the power generating station

Zveme Vás na diskusní seminář na téma

Aktuální problémy naší energetiky

aneb

Jaký koktejl nás do budoucna čeká?

který se koná

v úterý 2. dubna 2013 od 16. 00 do 19:00 hodin

Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 319

*

S příchodem jednotlivých vlád, ba dokonce i obměňujících se ministrů zodpovědných za energetiku, se mění náhledy na budoucí preferenci energetických zdrojů. Čeká nás dobře namíchaný mix, či preference některých zdrojů? A kterých? Bude to uhlí – plyn - jádro či obnovitelné zdroje?

O tom by měla být naše panelová diskuze, kde bychom se měli dozvědět více z úst reprezentantů jak státních, tak nevládních organizací a expertů.

 

 

Diskutovat budou:

Ing. Hynek Beran , tajemník České společnosti pro energetiku

RNDr. Martin Bursík , Ecoconsulting, s.r.o.

Mgr. Vojtěch Kotecký , programový ředitel Hnutí Duha

Ing. Lenka Kovačovská , vedoucí oddělení analýz a predikcí v energetice, MPO ČR

Jan Ondřich , MSc, analytik Candole Partners Česká republika, s.r.o.

Jan Rovenský , vedoucí klimatické a energetické kampaně Greenpeace Česká republika

Ing. Martin Sedlák , Aliance pro energetickou soběstačnost (AliES)

Ing. Milan Šimoník , projektant v energetice

 

Diskuzi bude moderovat Ing. Jiří Dlouhý, předseda STUŽ

 

VSTUP VOLNÝ