k vymezování soustavy chráněných území NATURA 2000

Společnost pro trvale udržitelný život se ve spolupráci s reprezentativním výběrem odborníků z oboru přírodních věd a ochrany přírody zabývala problematikou vymezování soustavy chráněných území NATURA 2000, jež je předepsána jako nepominutelná vstupní povinnost evropskou legislativou. Seznámila se podrobně se stavem přípravy a odpovědností jednotlivých určených organizací, s činností Ministerstva životního prostředí i s odhady nezbytného finančního zajištění.

Společnost pro trvale udržitelný život považuje v rámci vstupu do Evropské unie vytvoření soustavy NATURA 2000 za jednu z priorit České republiky nejen v oblasti životního prostředí, ale za jednu z priorit vůbec. Česká republika má v ochraně přírody vynikající tradice; soustava NATURA 2000 tedy na jedné straně nepochybně prospěje jejich prohloubení, ale současně jde o jednu z oblastí, kde může být Česká republika Evropské unii přínosem. Společnost pro trvale udržitelný život proto vyzývá vládu České republiky, aby zajistila pro tento cíl nezbytné účelové navýšení finančních prostředků Ministerstva životního prostředí pro rok 2001 ve výši nejméně 46 mil. Kč.

Jménem Společnosti pro trvale udržitelný život

 

Pavel Šremer, prom. biol.

předseda

 

V Praze dne 2. května 2001