Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /data/gluster-www-vona/brick/htdocs/stuz.cz/templates/stuzhk/functions.php on line 202

Východočeská pobočka pokračovala v minulém roce ve svých tradičních aktivitách.

Přírodovědné exkurze

jsou jednou z našich populárních aktivit. Směřujeme je jak do příměstské královéhradecké přírody, tak do přírodně významných lokalit v regionu. Odborný doprovod nám zajišťují profesionální a amatérští přírodovědci. Jde o botaniky, zoology, především ornitology a entomologa. Spolupracujeme na tomto poli s pracovníky Muzea východních Čech. Tyto výpravy mají i jistý mediální ohlas.

Za připomenutí stojí exkurze do Stanice pro zraněné a handicapované volně žijící živočichy v Jaroměři. Jejím cílem bylo seznámit zájemce s významem a fungováním tohoto často nedoceněného zařízení, které spolu se obdobnou stanicí ve Vrchlabí, zřízenou Správou Krkonošského národního parku, zajišťuje zdravotní a sociální služby pro volně žijící živočichy v Královéhradeckém kraji.

Navštívili jsme také v Česku zcela ojedinělý projekt – ornitologický park Josefovské louky poblíž Jaroměře. Jedná se o lokalitu, kde se systematicky vytváří vhodné prostředí pro hnízdění tažného ptactva, a to budováním hnízdních kontejnerů a jezírek nebo instalací hnízdních podložek a ptačích budek. Především tu jde ale o využití důmyslného, sto let starého zavlažovacího systému. Již po pěti letech tu stoupl počet zaznamenaných druhů opeřenců ze sedmdesáti na sto padesát.

K úspěšným botanicko-entomologicko-ornitologickým výletům můžeme také přiřadit exkurzi doBotanické zahrady léčivých rostlin při Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové.

Místo stužovratů

a stužodenností provozuje naše pobočka jedno takové neformální setkání. Říkáme mu středoletní a rychle si vydobylo tradiční místo v našem pobočkovém kalendáři. Potvrzuje se, že chvíle, kdy si můžeme popovídat o věcech, na které jindy není prostor nebo čas, jsou neméně důležité.

Ekofilm

V září se tradičně rok co rok účastníme Evropského týdne mobility, a to se čtyřdenním promítáním ekologických filmů zaměřených na téma doprava versus životní prostředí, jakož i na dopravní bezpečnost. Nechybí tu ovšem také kvalitní snímky s ryze přírodním obsahem. Promítání je určeno frekventantům základních a středních škol. Loni jsme zaznamenali již devátý ročník.

Oblast šetrné a udržitelné dopravy

ve městě patří mezi naše tradiční zaměření. Dokladem toho je účast pobočky v procesu vypracování Konceptu Akčního plánu pro město HK na podporu udržitelné dopravy (projekt QUEST). Nové myšlení a progresivní přístup do tohoto procesu vnášejí pracovníci Centra dopravního výzkumu, kteří loňská jednání provázeli.

Dopravní problematice se věnujeme i zapojením do expertní skupiny pro dopravu v rámci aktualizace Strategického plánu města HK.

Ekologické výukové programy

jsou naším největším projektem. Jedná se o přednášky námi angažovaných lektorů realizované na základních a středních školách. Projekt je finančně podporován Nadací Veolia a začíná vždy v září a dobíhá do konce února. Naše statistika hovoří o třiceti přednáškách pro 929 žáků a studentů. Přitom naši nabídku školám ještě záměrně tlumíme, abychom dokázali zájem s limitovanými finančními prostředky a možnostmi lektorů pokrýt.

Nazávěr - poděkování

všem členům a příznivcům východočeské pobočky. S poděkováním se obracím rovněž na výkonné předsednictvo Společnosti a na všechny ty, kteří svojí činností naplňují pod hlavičkou naší organizace její cíle a ideály.

 

Miroslav Petr

předseda Východočeské pobočky STUŽ

únor 2013