Čestmír Klos Vážený pane řediteli, vážení členové Rady ČRo,

z několika stran se k nám dostaly zprávy, že Český rozhlas plánuje zrušení pořadu Zeměžluč. Je to pro nás velkým překvapením, protože je to v Českém rozhlase jediný pořad, zabývající se do hloubky ekologickou problematikou jak domácí, tak zahraniční. Obracíme se na Vás s žádostí o přehodnocení takového záměru, který jde proti poslání Českého rozhlasu.

Pokud má veřejnoprávní rozhlas hájit zájmy veřejnosti a nezanedbávat přitom péči o základní hodnoty zdravého života a udržitelného rozvoje naší společnosti s důrazem na jeho environmentální pilíř, je třeba aktuálně upozorňovat na problémy a možnosti jejich řešení pomocí pořadů, připravovaných na vysoké profesionální úrovni. To, dle našeho názoru, určitě splňuje pořad Zeměžluč mající již tradici a své stálé posluchače od r. 1996. Pořad je cenný jak rozsahem tematiky, tak také tím, že poskytuje prostor všem aktérům složité problematiky životního prostředí a udržitelného rozvoje – od poslanců a senátorů, přes zástupce měst a obcí až k ekologickým aktivistům. V programu zaznívají názory a výsledky práce vědců, expertů, podnikatelů i zástupců státní správy a aktivních občanů. Vysoké kvality pořadu je dosahováno díky tomu, že Český rozhlas moderováním pořadu pověřil redaktora Čestmíra Klose, který patří ke špičkám české ekologické žurnalistiky, takže zařazuje vskutku aktuální témata, adekvátní diskutéry, přináší informace na odborné úrovni a přitom se těšící zájmu poměrně širokého publika.

Z výše uvedených důvodů Vás proto žádáme o přehodnocení Vašeho záměru a naopak o zvážení možností rozšíření prostoru v Českém rozhlase pro pořady typu Zeměžluč, neboť problematika environmentálně udržitelného rozvoje nabývá všude ve světě na důležitosti – pokud budete analyzovat např. vysílání BBC a dalších stanic, nebo žurnalistiku rozvinutých zemí, dáte nám za pravdu.

Těším se na odezvu z Vaší strany

S pozdravem

ing. Jiří Dlouhý - předseda