Vážený pan

 

Petr Dvořák

generální ředitel České televize

 

Č e s k á   t e l e v i z e

Kavčí hory

140 70 P r a h a   4

 

 

Vážený pane řediteli,

 

z několika nezávislých zdrojů se k nám dostávají zprávy, že má být po mnoha letech úspěšné a ojedinělé investigativní publicistiky z oblasti životního prostředí ukončeno natáčení a vysílání pořadu Nedej se. Není to poprvé, co je jeho existence ohrožena. Společnost pro trvale udržitelný život vydala své negativní stanovisko k záměru na jeho ukončení již před 18 lety - v roce 1994. Dnes jako tenkrát je tento pořad kritizován jako nevyvážený, odporující zájmům podnikatelských lobby i kritizovaných a chybujících orgánů veřejné správy. Dnes jako tenkrát považujeme za nezbytné vzít tento pořad v ochranu. Spolu s pořadem Přidej se představuje jediný a jak rozsahem, tak vysílací dobou nedoceněný program s jasně environmentálním záběrem, jehož význam by měl být ve veřejnoprávním médiu, jako je Česká televize spíše rozšiřován, než likvidován.

V porovnání s rostoucím prostorem pro pořady, vybízející diváky a posluchače v rozporu se zájmem na dlouhodobé udržitelnosti života ke zvyšování spotřeby, je každý záměr na redukci environmentální publicistiky prohlubováním nevyváženosti vysílání České televize. Je to tedy i v rozporu se zásadou vyváženosti programové skladby veřejnoprávního média s největším dosahem na veřejnost, jakým televize v dnešní době nesporně je.

Pořad tohoto typu nemohou nahradit bezzubé pohlednicové cestopisy a pořady o krásách přírody, které jsou spíše skrytou reklamou cestovního ruchu, ale ani populárně naučné a zábavné programy. Tak důležitou aktuální publicistiku nemohou nahradit ani různé povětšinou jednostranné dokumenty. Pořad Nedej se je úderný a kritický tak, jak od něj environmentálně laděná část veřejnosti a diváků ČT právem očekává. Pokud má veřejnoprávní televize hájit zájmy veřejnosti a nezanedbávat jeden ze tří pilířů udržitelnosti-environmentální pilíř, je třeba aktuálně upozorňovat na problémy pomocí kritických pořadů, připravovaných na vysoké profesionální úrovni, kterou právě pořad Nedej se má.

Proto žádáme o zachování pořadu Nedej se minimálně v dnešním formátu nebo v rozsahu větším..

 

Za Společnost pro trvale udržitelný život:  

 

Ing. Jiří Dlouhý, předseda