Společnost pro trvale udržitelný život

Aktuality STUŽ

Aktuality STUŽ je emailový zpravodaj, který vychází přibližně jednou za 2 týdny a přináší aktuality pro členy a příznivce STUŽ. Přihlaste se k jeho odběru vyplněním jednoduchého formuláře zde.

Archiv doposud vydaných Aktualit STUŽ.

Staňte se členem STUŽ

Není nic jednoduššího, než se přihlásit.

Informace o podmínkách členství

On-line přihláška za člena STUŽ

 

STUŽ na sociálních sítích

Sledujte nás také na sociálních sítích - tam najdete aktuální informace a zajímavosti

Facebook

Twitter

Stanovisko vyžádané Ministerstvem životního prostředí ČR

Vzhledem ke špatné adrese jsme teprve 2.9. 1998 obdrželi k vyjádření výše uvedenou zprávu, takže jsme nemohli podat stanovisko v požadovaném termínu do 15.8. 1998.

Ke zprávě podáváme toto stanovisko:

Již při práci v pracovní skupině pro IPPC, zorganizované bývalým náměstkem ministerstva Ing. Bízkem, jsme opakovaně zdůrazňovali nezbytnost “zatáhnout” do procesu přípravy implementace IPPC směrnice EU a BAT včas příslušné útvary Ministerstva pro místní rozvoj, zejména odbory územního plánování, stavebního řádu, případně i odborů regionálních pracovišť a informací o území, neboť by měl být dobře zvládnut princip uplatňování jednotné prevence a regulace znečišťování životního prostředí a návazných řízeních o povolení staveb a technologických celků, ale dokonce i v územním plánování a rozhodování o umisťování staveb, které v naší stavební legislativě předcházejí povolování staveb a stanoví podmínky pro projekty staveb a technologických zařízení.

Po prostudování zaslaného materiálu s politováním konstatujeme, že Ministerstvo pro místní rozvoj není ani zahrnuto do seznamu důležitých spolupůsobících orgánů, tím méně vtaženo do přípravy implementace IPPC do české legislativy a správy.

Žádáme, aby alespoň dodatečně bylo do projektu přizváno, protože bez spolupráce s orgány územního plánování a stavebního řádu není instrumentář usilování o zlepšení životního prostředí úplný a měly by se na jeho vytváření podílet, včetně podílu na analýze nejen stavební legislativy, související s problematikou.

Jiných podstatných připomínek nemáme a žádáme o další průběžné informování o postupu prací, příp. i přizvávání na akce související s přípravou IPPC a BAT v ČR.

 

Za STUŽ:

prom.biol. Pavel Šremer, předseda

Ing.arch. Martin Říha, místopředseda

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License