Schmilka Elbfähre (01)

Zveme Vás na diskusní seminář na téma

Lodní doprava v ČR

 

který se koná

v úterý 6. listopadu 2012 od 16 do 19 hodin

Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 319

 

 

Cílem semináře je přispět k nalezení optimálního řešení, respektujícího únosnost dotčených území z hlediska ochrany přírody a krajiny při respektování ekonomických souvislostí. Prezentace zahrne i navrhované alternativní záměry možných perspektivních řešení, existující stanoviska vlády, ústředních orgánů státní správy, dalších institucí a nevládních organizací.

Panelisté :

  • RNDr Miroslav Patrik (ještě v jednání), Děti Země
  • doc. Ing. Josef Seják, CSc ., UJEP Ústí n. Labem
  • Ing. Jaroslav Kubec, CSc.- odborník na vodní stavby – splavování vodních toků
  • Ing. Jaroslav Ungerman , Unie pro řeku Moravu
  • Ing. arch Martin Říha - STUŽ
  • Ing. Pavel Vrána, Ph. D – ichtyolog, Český rybářský svaz

Moderuje:

 

  • Ing. Jiří Fencl, STUŽ

 

 

VSTUP VOLNÝ