Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ), kterou zakládal ještě Josef Vavroušek brzy po rozpuštění FVŽP*, pořádá ve spolupráci s kulturním centrem velvyslanectví USA seminář a společenské posezení v americkém kulturním centru, na Praze 1, Malé Straně, Tržiště 13, v 1.patře, .dne 1.10.2012 od 16.00. Naší snahou bude velmi stručně zhodnotit, co se na FVŽP vykonalo, co pak mělo pokračování a co zůstalo nenaplněné. V další části pak plánujeme menší posezení ( jsme jen chudá nevládní organizace), abychom měli možnost si sdělit své životaosudy i třeba jen navázat ztracené kontakty. Pokud budete chtít vystoupit s příspěvkem, počítáme ústní příspěvek do pěti minut, písemný může být delší, protože plánujeme jeho zveřejnění na webu apod. Jen prosíme o laskavé informování napřed, že přednesete příspěvek.
Pokud budete potřebovat bližší informace, můžete se obracet na Pavla Šremera (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )

 

Zároveň si dovolujeme požádat Vás o šíření této pozvánky i na další bývalé pracovníky FVŽP a přátele , na které jsme zatím nezískali po tolika letech kontakt.

 

*Federální výbor životního prostředí (FVŽP) byl ústředním orgánem státní správy v oblasti životního prostředí České a Slovenské Federativní republiky od července 1990 do konce září 1992-tuto správu měl dle příslušného zákona vykonávat v součinnosti s  ústředními orgány státní správy republik pro  oblast životního prostředí ( s českým MŽP a slovenskou SKŽP). Zpracovával státní ekologickou politiku a návrhy programů její realizace, včetně ekonomických nástrojů, koordinoval celostátní informační systém v oblasti životního prostředí, podporoval řešení vědeckých a technických problémů. Koordinoval též plnění úkolů v oblasti územního plánování a stavebního řádu. Velmi důležitá byla jeho působnost v mezinárodní spolupráci (organizoval např. zakládající dobříšskou konferenci programu Životní prostředí pro Evropu) včetně i mezinárodních ekologických projektů. Dále se zabýval ekologickými technologiemi a výrobky, legislativou, sociálními souvislostmi a péčí o krajinu. FVŽP též podléhal státní dozor nad jadernou bezpečností, Úřad pro řešení důsledků pobytu sovětských vojsk a Ústav životního prostředí. FVŽP byl řízen ministrem-předsedou FVŽP za pomoci kolégia složeného  z republikových ministrů životního prostředí a některých relevantních ministerstev i dalších vedoucích důležitých orgánů pro ochranu životního prostředí. Výkonnou složku pak tvořil aparát FVŽP o cca 180 pracovnících. Prvním ministrem-předsedou FVŽP byl Ing. Josef Vavroušek, po volbách v červnu 1992 byl pověřen řízením MUDr Miroslav Macek s jediným cílem provést ukončení činnosti FVŽP na základě dohody mezi ODS a HZDS, což se stalo ještě před skončením federace.

 

Za STUŽ:   Ing. Jiří Dlouhý

 

 

Předseda STUŽ