Zveme Vás na diskusní seminář na téma

Obnovitelné zdroje energie v ČR: proč jsou pod tlakem a jakou mají budoucnost?

který se koná

v úterý 4. září 2012 od 16 do 19 hodin

Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 319

*

Diskutovat o situaci v oboru obnovitelných zdrojů energie, o selhání státu při regulaci fotovoltaiky, o kampani proti OZE, o novém zákonu o podporovaných zdrojích, o Národním akčním plánu obnovitelných zdrojů energie, o úsilí Energetického regulačního úřadu zastavit podporu a rozvoj OZE, o pozici OZE v návrhu Státní energetické koncepce, o odlišném přístupu k OZE ve vyspělých zemích a dalších tématech budou zástupci asociací obnovitelných zdrojů v ČR:

 

Diskutovat budou:

 

Pozván je též zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu.

Moderuje:

 

VSTUP VOLNÝ