Společnost pro trvale udržitelný život ve spolupráci s Mgr. Tomášem Tichým z CHKO Český kras pořádá  v roce 40. výročí vzniku Chráněné krajinné oblasti Český kras exkurzi do jedinečné části této CHKO, bohaté z hlediska přírodních hodnot a  pamětihodné dávnou historií našich předků.

Exkurze se koná dne 23.6. 2012, sraz účastníků je na železniční  zastávce v Srbsku v 9.00 (vlak z Prahy vyjíždí v 8.12 z hl.n., v 8.20 z nádraží Smíchov)

Program exkurze:

Ze zastávky v Srbsku  se nejprve vydáme směrem k trampskému Údolí děsů, projdeme  jedinečnou Císařskou roklí (dříve nepřístupnou, nyní přístupnou s průvodci z CHKO) jako součástí Národní přírodní rezervace Koda,  se zachovalými pěnovci (travertiny), vzácnou flórou a faunou (např. kriticky ohroženým včelníkem rakouským-Dracocephalum austriacum).

Dále projdeme háji Kodského  polesí, přesuneme se do Tetína, místa bájné kněžny Tetky a vraždy kněžny Ludmily, první české světice a pramáti svatého Václava. Navštívíme dávnou akropoli i zbytky hradu, budeme se kochat pohledy do kaňonu řeky Berounky a  na přírodní rezervaci Tetínské skály i vnímat zvláštní atmosféru tohoto místa.

Dále vylezeme na  posvátný kalendářní vrch Damil a cestu zakončíme v královském městě Berouně cca v  16 až 17 hod. (při nedostatku času či sil je možné se odpojit již dříve, např. v Tetíně, nebo se vydat zpět do Srbska).

 

Za STUŽ Vás zve:

 

Ing. Jiří Dlouhý,                                                                  Ing. Eva Vavroušková

 

předseda                                                                              tajemnice

 

 

 

Zdroje:

NPR Koda na webu CHKO