Společnost pro trvale udržitelný život

Kalendář akcí

říjen 2017
Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Základem činnosti vzniklé Platformy udržitelného rozvoje bude sdílení relevantních informací ze všech tří pilířů udržitelnosti vývoje a podnícení společenského dialogu o základních směrech udržitelného rozvoje ČR a  úloze rozhodovací sféry v celém procesu.

Hlavní náplní Platformy bude:

  1. Odhalovat urgentní problémy, bránící směřování ČR k udržitelnosti
  2. Iniciovat a podílet se na vývoji a implementaci strategií, směřujících Českoudržitelnému ekonomickému rozvoji, šetrnému k životnímu prostředí a napomáhajícímu k sociálnímu smíru
  3. Vést dialogrozhodovací  a odbornou  sférou, o udržitelných a neudržitelných trendech dalšího vývoje ČR, vždy z celostního úhlu pohledu na problémy a jejich řešení
  4. Mobilizovat povědomí laické veřejnosti o nezbytnosti udržitelnějších osobních přístupů, zejménaoblasti energetické náročnosti (například spotřeby a dopravy).
  5. Prioritně napomáhat zvyšování kvality života zaváděním principů a měřitelných kritérií udržitelnosti do rozhodovacích procesů, (používání nástrojů integrovaných strategií apod).
  6. Prosazovat udržitelné hospodařenípůdou a prostorem, chránit krajinu před neodůvodněnými zábory pro výstavbu, její ekologickou stabilitu a biodiverzitu
  7. Podporovat udržitelnější formy využívání již zastavěného území
  8. Podporovat realizaci vzděláváníudržitelnému rozvoji 
  9. Podílet se na evropských/mezinárodních aktivitách, přispívajícíchudržitelnému rozvoji
  10. Prosazovat etické hodnoty do dalšího rozvoje společnosti

Společnost pro trvale udržitelný život
Zpravodaj STUŽ
ISSN 1802-3053


Creative Commons License