Bratoszewice zaorane pole.jpg

 

Zveme Vás na diskusní seminář na téma

 

Ochrana půdy

aneb

přestaneme půdu opomíjet a ztrácet?

který se koná

ve středu 2. května 2012 od 16. 00 do 19:00 hodin

Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 319

*

Každý den v České republice mizí téměř 11 hektarů zemědělské půdy, převážně dík rakovinnému bujení měst. Erozí je ohrožena polovina rozlohy zemědělské půdy a dochází i ke zhoršování kvality dalších rozloh půd ztrátou organického uhlíku v půdě, změnami půdní struktury a následně zvýšenými ztrátami živin. Diskuzní seminář se zaměří na příčiny nejvážnějších problémů a bude hledat možnosti udržitelného hospodaření s půdou, tj. jak kvantitativní, tak kvalitativní ochrany půdy.

 

 

Diskutovat budou:

RNDr. Jiří Mach, náměstek ministra, Ministerstvo zemědělství,

Ing. Tomáš Tesař, náměstek ministra, Ministerstvo životního prostředí,

Ing. Václav Marek, Ministerstvo životního prostředí,

Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D., přírodovědecká fak. UK, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje,

RNDr. Luděk Šefrna, přírodovědecká fakulta UK, katedra fyzické geografie a geoekologie,

Ing. Jiřina Bergatt Jackson, ředitelka, Institut pro udržitelný rozvoj sídel (IURS) , o.s.

Pozváni byli také:

Doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D., zástupce generálního ředitele Generálního ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitelů EK

Ing. Miroslav Kalous, náměstek ministra, Ministerstvo pro místní rozvoj,

Ing. Jana Basistová, CENIA, Česká agentura životního prostředí.

 

Diskuzi bude moderovat Pavel Šremer, prom. biol.

 

Vstup volný