DSC8112

Zveme Vás na diskusní seminář na téma

VODA V KRAJINĚ

který se koná

v  úterý 2. října 2018 od 16. 00 do 19:00 hodin

Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost č. 418

*

"Čekali jsme tváří obráceni do písku. A teď pijeme, ležíce na břiše, hlavu v misce jako telata. Beduína to děsí a co chvíli nás nutí, abychom počkali. Ale jen nás pustí, noříme zas celý obličej do vody.

Voda! Vodo, jsi bez chuti, bez barvy, bez vůně, jsi nedefinovatelná a člověk tě pije, aniž tě zná. Ty nejsi nutná k životu; ty jsi život sám. Naplňuješ nás rozkoší, jejíž zdroj není ve smyslech. S tebou se nám vrací všechno to, čeho jsme se už zřekli, díky tobě se otvírají všechny vyschlé prameny našeho srdce.

Jsi tím nejcennějším pokladem na světě. A také pokladem nejchoulostivějším..."

(Slavné vyznání vztahu k vodě Antoina de Saint-Exupéryho, letce, spisovatele a básníka, ztroskotavšího uprostřed saharské pouště, uzavírá prózu patřící k jeho nejznámějším - Planetu lidí.)

  • Musí člověk opravdu procítit, protrpět, prožít naprostou vyprahlost, aby pochopil ne cenu, ale hodnotu vody? Kapaliny vskutku nejprostší, nejběžnější, nejdostupnější?
  • Krajina bez vody snad není ani krajinou, je zkamenělým výjevem, strnulým poryvem; je očima bez jasu. Tím zázračným šémem, který vše uvádí do pohybu, je voda.

*

Tématem říjnového semináře STUŽ je Voda v krajině. Zaměříme se na kvantitativní stránku tohoto problému, na vodu v půdě, na roli malých povodí, na vlivy malých a velkých nádrží, na vodní režim krajiny.

Pozvání do panelu našeho semináře přijali:

RNDr. Vladimír Kostkan, CSc. z Olomouce

doc. Ing. Martin Hanel, PhD. z Prahy

doc. RNDr. Libor Pechar, CSc. z Českých Budějovic

Daniel Pitek z Milešova u Lovosic, laureát Ceny Josefa Vavrouška

Diskusi moderuje

doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc., STUŽ