Smutná zpráva

 22.října zemřela ve věku 60ti let PhDr. Jiřina Hanušová, předsedkyně správní rady Nadace rozvoje občanské společnosti, jinak redaktorka Českého rozhlasu 1 Radiožurnál. Ti dříve narození si ji budou pamatovat zejména jako tetu Sally z Mladého světa, která velmi citlivě a s pochopením pomáhala mladým lidem řešit korespondenční formou jejich složité životní situace.

Při své práci v rozhlase usilovala Jiřina o to, aby se občanská sdružení dostala z anonymity a ve svých pořadech přibližovala posluchačům Radiožurnálu jejich práci. Nesoustředila se jen na Prahu – neúnavně jezdila po celé republice a natáčela své pořady i v těch nejzapadlejších koutech. Svou pozornost věnovala také životnímu prostředí – v jejích pořadech se mnohokrát objevili lidé ze STUŽ, Zeleného kruhu, Pražských matek a jiných ekologických NGOs. V Nadaci rozvoje občanské společnosti vždy prosazovala udílení grantů ekologickým projektům.

Velmi jsem si považovala toho, že mi bylo dovoleno být její přítelkyní. Byla pro mne velkým osobním vzorem – vzorem člověka laskavého, pracovitého, moudrého a hluboce lidského. Všechny tyto vlastnosti si důstojně udržela až do posledních dnů života.

 Eva Vavroušková

  

V létě  tohoto roku navždy odešel z našich řad nadšený ekologický aktivista p. Josef Pohan z Davle. Ačkoliv již překročil 80-tiny, vyvíjel bohatou činnost vztahující se k třídění odpadu a hlavně vratných lahví. Sepisoval různé petice a jako člen ZZZS při všech příležitostech tuto problematiku ventiloval. S vděčností na něj vzpomeneme.

 Miluše Kubíčkova

 

Všichni si zaručeně pamatujeme stařičkého pána, který shrbený a roztřesený s hůlkou navštěvoval pravidelně naše úterní semináře na Novotného lávce. Bylo mi divné, že po prázdninách nepřišel. A je mi líto, že už nepřijde. Pozn.red.