Z činnosti předsednictva od 20. 6. 99 do 20. 10. 99

V této době se předsednictvo sešlo celkem sedmkrát. Zřejmě z důvodu prázdnin a dovolených však jsme byli usnášeníschopní třikrát jen po část jednání a čtyřikrát vůbec ne. Proto se jednání soustředila na informace o probíhajících kauzách, organizační záležitosti,  přípravu besídek, účastí STUŽ na Ekofilmu, Fóru 2000 apod.

Předsednictvo schválilo vznik Karlovarské pobočky s územní působností v okresech Karlovy Vary, Sokolov a Chomutov (část). Ustavující schůze této pobočky se konala 12. 8. a všichni účastníci mají požádáno o členství ve STUŽi. Předsedou pobočky byl zvolen stávající člen RNDr. Pavel Žlebek. Pobočka se chce zaměřit na využívání obnovitelných zdrojů energie.

Předsednictvo schválilo podpis smlouvy o kolektivním členství s Ateliérem pro životní prostředí.

Předsednictvo projednalo námitky, které obdrželo proti členství ing. Radka Lanče a Dr. Tomáše Hájka. Podle stanov STUŽ musí o jejich členství rozhodnout valné shromáždění.

Před předsednictvem tak zůstávají některé úkoly jako např. volba třetího místopředsedy, projednání jednacího řádu předsednictva, hledání nové účetní (namísto odcházející Ing. arch. Milady Vorlové, která hodlá koncem roku rezignovat na funkci účetní) a řada dalších úkolů.

Karel Jech