Osobnosti

·        Cena Josefa Vavrouška, kterou udílí Nadace Charta 77

Komise se po rozpravě jednomyslně usnesla udělit Cenu Josefa Vavrouška za rok 1998

profesorce Haně Librové

za dlouhodobé zkoumání hodnotových předpokladů, které vedou k harmonickému soužití člověka s přírodou a k plnohodnotné lidské existenci, jež by nebyla žita na úkor přírody. Vrcholem tohoto úsilí bylo založení katedry a oboru Humanitní environmentalistika, v nichž Hana Librová šťastně propojila přírodovědnou a společenskovědní odbornost ve své pedagogické i praktické, zejména osvětové činnosti.

 

Laudatio při udělení ceny 26. září 1999, Národní divadlo

 

Vážené dámy a pánové, vážení přátelé a kolegové!

 

Porota, která tento rok již potřetí vybírala z navržených kandidátů nositele Ceny Josefa Vavrouška, stála již tradičně před úvahou: má být cena udělena za dlouhodobé úsilí a práci, nebo za významný čin a výsledek? Porota vyřešila své dilema velmi elegantně: udělila cenu za rok 1998 profesorce Haně Librové.            

 

Paní profesorka totiž ve své celoživotní práci spojuje specializované vzdělání a vědeckou činnost přírodovědnou s odborností a výzkumnou činností společenského vědce. Málokdo dokáže spojit tak šťastně obě tyto roviny a vtělit je dokonce do své pedagogické a osvětové činnosti. Paní profesorce se to podařilo. Založení katedry a magisterského studijního oboru Humanitní environmentalistika patří podle mého názoru, ale i podle mínění poroty k nejvýznamnějším činům poslední doby na českých a moravských vysokých školách. Myslím, že systematické studium společenského rozměru trvalé udržitelnosti bude mít opravdu rozhodující význam pro naši společnou budoucnost. Paní profesorka je přísná, jako je na nás přísná budoucnost; a dává svým studentům s laskavostí a trpělivostí tolik lásky ke krajině i k nim samým, kolik jen dokáže dát zelený, pestrý a přitom udržitelný svět.

 

Paní profesorce Haně Librové proto cena náleží vlastně dvakrát: za dlouhodobou práci i za nejvýznamnější čin roku. Proto také nadvakrát skončím: trošku Masarykově universitě závidím Humanitní environmentalistiku – a hodně, hodně blahopřeji paní profesorce Librové.

 

Praha 26. září 1999

Ivan Rynda