Noví členové

Stanovy STUŽ, čl. 6.1 ....Seznam zájemců o členství musí být uveřejněn v nejbližším vydání Zpravodaje STUŽ. Pokud do jednoho měsíce nedostane předsednictvo písemné námitky (na adresu uvedenou na zadní straně Zpravodaje, od kteréhokoli člena STUŽ, pozn. red.), rozhodne o přijetí těchto zájemců. V případě závažných námitek proti přijetí rozhodne o členství žadatele Valné shromáždění Společnosti...

·        Na své schůzi dne.7. 9. 99 jednalo předsednictvo o členství zájemců uveřejněných v minulém čísle Zpravodaje. Novými členy jsou: Jana Ansorgová, Zdeněk Meisner, Přemysl Otáhal, Tomáš Brauner, Jiří Čejka, Emil Zeman, Zdeňka Michlová, Stanislav Komárek, Oldřich Petrlík, Marie Šoustalová, Ivana Lepešková, Karel Pelán, Jan Skokánek, Elena Myšáková. Proti přijetí těchto členů předsednictvo neobdrželo žádné písemné výhrady.

V mezidobí od vydání Zpravodaje 3/99 projevili o členství ve STUŽ tito zájemci: