Globalizace a trvale udržitelný život

STUŽ spolu s Nadací Forum 2000 uspořádala v pondělí 11října od 18:00 hod v Karolinu diskusní podvečer s Ashisem Nandim, ředitelem indického Centre for Study of Developing Societies, Fritjofem Caprou, fyzikem a systémovým teoretikem a Miklosem Sukosdem, maďarským sociologem působícím na Středoevropské universitě.  Organizátory akce byli Pavel Šremer, Eva Vavroušková a Jan Štok.

Pro ty, kteří neměli možnost se zúčastnit, přinášíme následující texty. Omluvte, prosím, nedokonalost překladu – překladatel neměl k dispozici text, překládal simultánně ze sluchátek: