Ekonomia - z flobertky zbraň hromadného ničení

Motto: Dá se štěstí, zdravý život či kvalitní příroda koupit za peníze? Budeme umět vyrobit novou přírodu, až tu starou zničíme?

V poslední době sílí tlaky technokratů proti zeleným. Neútočí  na ně pouze ve sdělovacích prostředcích. Běžnému občanu skrytý útok míří nyní již podruhé do parlamentu. Část plzeňských poslanců ODS hodlá podrazit zeleným nohy ochromením zákona na ochranu přírody a krajiny. Novela nemíří „jen“ proti zákonu, ale i proti občanovi. Chce mu totiž znemožnit podílet se na správě věcí veřejných přímo, což zákon doposud dobře umožňoval. Novela by tím ale také ukousla notné sousto z demokracie. Prakticky by to znamenalo, že by se např. občan nemohl bránit proti nevhodně umístěné spalovně odpadů, pokud by nebyl přímý soused, ale bydlel by kousek od budoucího komína, přesto, že by právě na jeho pozemek kouř dopadal. Pokud by byla tato novela schválena, poslali by její autoři přírodu i s jejími ochránci (občana nevyjímaje) před rok 1956, neboť by byla ještě horší než zákon o ochraně přírody, který začal v tomto roce platit. Jelikož nebyl v Evropě za posledních deset let žádný ekologický zákon oslaben míří novela i mimo Evropu.

Kořeny sporu  však neleží v  jednotlivých střetech nebo v kvalitě zákona. Jádrem pudla je odlišný způsob myšlení technokratů a ekologů. Technokraté příliš zjednodušují. Přírodu považují  za obyčejný stroj bez jakékoli úcty k němu, který mohou donekonečna ždímat. Ekologové se snaží přírodu chápat i vykládat ve vzájemných souvislostech. Přirovnávají ji spíše k organismu s mnoha neznámými, se kterým se musí nakládat opatrně a uctivě.

Technokraté, zastánci (ekonomického) rozvoje, peněz a samospasitelnosti techniky jako hodnot stojících nejvýše, vyčítají zeleným, že jim stojí v cestě. Proto se je snaží „odrovnat“ zesměšňováním, obviňují je z vnímání světa v rozporu s realitou nebo je označují za ekoteroristy. Není však fér srovnávat záměrně nenásilnou činnost zelených se záměrně násilnými činy teroristů...

Právě ono mocné přehánění a mlžení usvědčuje technokraty, že nemají strach z jednotlivých akcí zelených, ale z jimi naznačené vize světa. Co kdyby lidé přestali pokládat peníze za to nejdůležitější? Co kdyby zjistili, že skutečné hodnoty leží jinde, než ukazuje „oficiální propaganda“; že všechno nejde zaplatit či měřit penězi? Že přetechnizovaný svět, přebujelá moc a nezdravě velká konkurence (nebo její absence) či přílišná spotřeba nejsou cestou ke štěstí, ale do pekel horoucích, protože svým odpadem začínají čím dál více a rychleji nahlodávat globální rovnováhu? Co kdyby většina objevila, že skutečně kvalitní život nelze oddělit od skutečně zdravé přírody? To by byl konec přírodu drancující spotřebě. Konec Ekonomie...

Proto se vkrádá na mysl otázka, kde je skutečný teror? Nelze také pokládat za teroristickou civilizaci technokratů, která za několik desítek let budování přílišného blahobytu v několika zemích způsobila devastaci většiny ekosystémů planety? Navíc šíření „viru“ blahobytu do rozvojových států způsobilo rozpad místních ekonomik a jejich sociálních struktur. O populační explozi a velkoplošném drancování tamní přírody nemluvě! Lze proto říci, že tato průmyslová civilizace  ohrožuje nejen přírodu celé planety, ale ohrožuje a předčasně zabíjí stovky milionů lidí!

Pod kudlu „ekonomického teroru“ přišly nejdříve pralesy Evropy, pak Indiáni, bizoni. Pak znečistil řeky a moře. Zakousl se do deštných pralesů - plic planety. Rovněž poničil planetární ochranný štít - ozonosféru atd. Ve jménu ekonomického pokroku byly vyvražděny či rozvráceny desítky původních národů i příroda všude tam, kde chamtivá ruka Ekonomie zavětřila zisk.

Vedeme válku proti životu. To je skutečná realita! Je to zároveň i důkaz, že průmyslová společnost překročila hranice, které jí jsou dány velikostí a únosností planety a bude-li v tom pokračovat, zanikne. To je i důkaz, že její systém hodnot a myšlenkový aparát selhal.

Občané průmyslových států již nevidí a vidět nechtějí, že pomáhají budovat ekonomický terorismus, který prorostl státy, firmami i jejich myšlením. Považují to dokonce za normální, morální a dobré.

Tento světonázor však dosloužil, protože si přestal být vědom nepřerušitelnosti spojení mezi člověkem, společností a přírodou. Již „zapomněl“, že každá lidská činnost musí mít hranice nejen ve vztahu ke svobodě jednotlivce, ale hlavně k zachování funkcí přírody. „Neví“, že i blahobyt pochází jedině z přírody. Zničíme-li přírodu dalším zvyšováním blahobytu, nebude ani on.

Proto již nehledejme, co nás rozděluje, ale najděme, co nás spojí. Společným jmenovatelem pravdivější vize světa by se mohla stát ochrana našeho jediného domova - úžasné planety Země. 

Jiří Malík, 23.9.1999

autor je profesionálním ochráncem přírody

Kontakt: Email: SCHKOBR@br.fairnet.cz , tel práce 0447/541058, domů 0447/581180