Beseda STUŽ na Ekofilmu

V pátek 8. října proběhla v Máselnici českokrumlovského zámku beseda pro veřejnost, kterou pořádala STUŽ (moderovali Karel Jech a Jiří Dlouhý). Prakticky zaplněnému sálu vyprávěli o svých zkušenostech s vyjednáváním a přijímáním zákonů prof. Bedřich Moldan a poslanec Libor Ambrozek, kteří také zodpověděli dotazy z publika. O podílu Regionálního environmentálního centra pro střední a východní Evropu na integračním procesu vyprávěl jeho ředitel Jernej Stritich.

Vyvrcholením besedy měla být dvacetiminutová účast 4 ministrů životního prostředí (ČR, Slovenska, Polska a Maďarska). S ohledem na krátký čas si účastníci připravili 2 otázky, které měli všichni ministři zodpovědět – jaká společná opatření chtějí přijímat v energetickém sektoru a jaká koordinovaná opatření chtějí dělat pro snížení tranzitní kamionové dopravy.

Otázky byly připraveny, bohužel ne ministři. Přestože jejich účast byla přislíbena na všech oficiálních letácích MŽP, příchod ministrů byl 3 krát odložen o 15 minut - po hodině marného čekání jsme se rozešli.

Připravené otázky jsme se rozhodli zaslat ministrům písemnou formou a doufáme, že vás budeme moci  informovat o zajímavých odpovědích.

 

Jiří Dlouhý