Kdyby na Zem přiletěl Marťan,

který by zde čekal setkání s civilizací rozumných bytostí, asi by mnohému nerozuměl. Zamýšlí se nad tím Jonathon Porrit ve své knize Seeing Green (Oxford 1984). Příchozí zdaleka by nemohl pochopit,

- že mír je udržován pomocí zbraní a výdaje na zbrojení jsou porovnatelné s výdaji na vzdělání či zdravotnictví,

- že se záměrné ničení přírody chápe jako cesta k pokroku,

- že uvnitř civilizovaných národů je tolik netečnosti k utrpení druhých bytostí,

- že se orientujeme na nejdražší a nejnebezpečnější energetické zdroje,

- že je mnoho nezaměstnaných a dále i mnoho těch, kdo vykonávají bezduché ohlupující činnosti, a přitom je zde potřeba nesmírného množství tvůrčí práce,

- že drancujeme nejlepší půdu, abychom vypěstovali více než potřebujeme, a pak leccos z toho, co jsme vypěstovali, vyhodíme,

- že někde lidé umírají hlady, zatímco u nás se umírá z přejídání,

- že naše osidlovací politika vede k pustnutí venkovských komunit a zároveň k neúnosnému přelidňování měst,

- že znečišťujeme naši planetu s cílem být dostatečně bohatými na to, abychom měli prostředky na odstranění znečištění.

A myslím, že příchozí z Marsu by asi ani nerozuměl tomu, proč

- ničíme přírodu v okolí měst a místo ní stavíme dálnice usnadňující cestu do vzdálenější přírody,

- podnikáme vyčerpávající a na zdroje náročné cesty za "rekreací" do vzdálených míst a přitom neznáme krásy domova a bez povšimnutí necháváme to, co nám naše vlast nabízí,

- prospíme krásná a jasná jitra se svěžím vzduchem a pak dlouho do noci bdíme a svítíme,

- místo abychom se přiměřeně oblékali, energeticky náročně topíme a klimatizujeme,

- honíme se stále za tím, abychom měli co nejvíce, a přitom ani sami život nevychutnáme, ani nenecháme svým více či méně vzdáleným potomkům z bohatosti Země tolik, aby zde vůbec mohli žít.

Jiří Nečas