Nová kniha

Oznamuje se láskám vašim,

že v nakladatelství SLON vyjde do letních prázdnin kniha

Erazim Kohák

Zelená svatozář

Přednášky z ekologické etiky

Na vývěsce katedry filozofie a religionistiky Karlovy Univerzity se lze dočíst, že prof.Kohák (mj. člen čestného předsednictva STUŽ) doporučuje svým studentům tuto četbu k přednáškám:

(Následuje přepis z vývěsky - důrazy I. Míchal)

Povinné minimum:

Kohák, Kolářský a Míchal, eds, Závod s časem (Torst, Praha 1996),. Tento výběr textů z ekologické etiky považuji za nezbytné minimum pro porozumění materiálu a za podmínku k atestaci. Silně jej doporučují i návštěvníkům, kteří se neucházejí o žádnou atestaci, avšak jde jim o porozumění, nejen o poslech.

Pro zájemce o hlubší poznání dále doporučuji:

Albert Gore, Země na misce vah. přeložil Jan Jařáb, Argo, Praha, 1994. Etika ušlechtilého lidství.

Jan Keller, Až na dno blahobytu.Hnutí DUHA, Brno, 1993. Pronikavý rozbor konzumní společnosti.

Aldo Leopold, Zápisky z chatrče. Přeložila Anna Pilátová, ABIES, Prešov, datum vydání nepředvídatelné. Pokud čtete anglicky, originál, A Sand County Almanach, vyšel v mnoha vydáních, včetně levných, a dá se sehnat. Pokud ani to ne, prostudujte důkladně výňatek v Závodu s časem. Bio- a ekocentrická etika, snad nejzákladnější text v oboru.

Hana Librová, Pestří a zelení. Veronica - Hnutí DUHA, Brno, 1994. Etika dobrovolné střídmosti.

Arne Naess, Ekologie, pospolitost, životní styl.Podle anglického překladu Davida Rothenberga do češtiny přeložil Jiří Hrubý, ABIES, Prešov, 1996. Tzv. "hluboká ekologie" - filosofický rozbor vztahu člověka a země.

John Seed et al., Myslet jako hora.(Z angličtiny přeložil Jiří Holuša, ABIES, Prešov, 1994). Příručka "hlubinné ekologie".

Josef Šmajs, Ohrožená kultura. Nakladatelství Zvláštní vydání, Brno, 1995. Systémová ekologie z technokratické (či "vědecké") perspektivy.

A.O. Wilson, Rozmanitost života (či minimálně první a poslední kapitola). Přeložil Antonín Hradílek, Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 1995. To nejlepší ze sociobiologie.

Tento seznam považuji za minimum ekologické gramotnosti, kterou Leopold považuje za podmínku inteligentního rozhodování v otázkách vztahu člověka a kosmu. V každém případě je to minimum, které by měl znát každý, kdo o tomto námětu chce hovořit.]

Zde končí přepis z vývěsky.

Poslední doporučení není zřejmě určeno pouze posluchačům filozofie, proto informujeme i členstvo STUŽ.

Igor Míchal