Faktor 4 - dubnové diskusní odpoledne STUŽ

Diskusní odpoledne STUŽ 7. dubna 1998 na Novotného lávce bylo věnováno mimořádně zajímavé publikaci FAKTOR 4 autorů Ernsta Ulricha von Weizsackera a manželů Amory a Hunter Lovinsových. Kniha v češtině vyšla v minulém roce díky podpoře PHARE v rámci programu Education Programme for Sustainable Development při organizačním zajištění Centra pro životní prostředí Univerzity Karlovy v Praze, kde byla k dispozici zdarma pro všechny knihovny a studenty vysokých škol a další vážné zájemce. Nyní je zde k dostání její dotisk za režijní cenu 70,- Kč.

PhDr Ivan Rynda z Centra pro životní prostředí a přednášející sociální ekologii na Fakultě sociálních věd UK vysvětlil v úvodní části diskuse, že FAKTOR 4 znamená snížení spotřeby přírodních zdrojů na čtvrtinu díkyy zvýšené efektivnosti jejich využívání. Umožňuje tak při polovičním využívání zdroojů zdvojnásobit rozdělitelný blahobyt pro všechny. Na výběru z padesáti příkladů v knize uvedených ukázal, jak již se současnými technologiemi lze čtyřnásobně snížit spořebu energie a přírodních zdrojů surovin a čtyřnásobně zvýšit dopravní efektivnost.

Na tyto ukázky technických řešení navázal Ing. Miroslav Hájek, CSc, ředitel odboru ekonomické politiky MŽP uvedením části druhé, která ukazuje současné chyby ekonomických nástrojů a na jejich analýze přináší koncepci řešení, která by odměňovala to, co je efektivní. Spojuje efektivnost ekologickou a společenskou s efektivností ekonomickou. Uvádí jako nástroj ekologickou daňovou reformu, kde zdaňovány jsou zdroje a nikoliv přidaná hodnota při stejném daňovém výnosu pro stát.

V další části besedy se ke knize velmi kriticky vyjádřil RNDr Petr Horáček,CSc, výkonný ředitel České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj s tím, že tato publikace v podstatě pouze shrnuje celkem známé poznatky bez uvádění vědeckých citací a není vlastně ničím novým a objevným.

V závěru Dr. Rynda informoval o posledních kapitolách, které rozvádějí úvahy knihy ve vztahu ke globální situaci a mezím dalšího rozvoje lidské společnosti a ukazují i různé překážky pro řešení díky současnému způsobu ekonomických stereotypů.

Na tyto úvodní referáty navázala bohatá diskuse, která ve své podstatě ukázala, že kniha je sice "jen" shrnutím dosavadních známých technologií, ale současně ukazuje nejen konkrétní nástroje na jejich zavedení do praxe, ale také bariéry jejich realizace. Přes velmi kritický pohled Dr. Horáčka bylo konstatováno, že se jedná o důležitou publikaci, která by měla být předmětem studia nejen na vysokých školách všech oborů, ale i v širší odborné veřejnosti.

 

Jaroslav Stoklasa