ENVIRONMENTÁLNÍ PORADENSTVÍ 2006

 

 

Společnost pro trvale udržitelný život zřídila na svých webových stránkách elektronickou poradnu. Na Vaše dotazy z oblasti ochrany životního prostředí a účasti veřejnosti na rozhodování ve společnosti Vám odpoví členové Společnosti pro trvale udržitelný život, kteří odborně pokrývají oblasti nakládání s odpady, ochranu ovzduší, ochranu vod, chemickou politiku, GMO, obnovitelné zdroje energie, ochranu přírody a krajiny, územního plánování, účasti veřejnosti, státní správy atd. Koordinátorem Ekologické poradny je Ing. Eva Tylová, která působila jako náměstkyně ministra životního prostředí a ředitelka ČIŽP.

Program Sítě ekologických poraden, který je finančně podpořen Ministerstvem životního prostředí v rámci smlouvy k plnění vybraných úkolů Akčního plánu Státního programu EVVO ČR na léta 2004 – 2006.

 

Zde najdete odpovědi na nejčastější otázky (FAQ)

Tady se můžete zeptat